Tháng Bảy 22, 2024

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược để phát huy tiềm năng sẵn có và tạo ra động lực mới, cơ hội mới, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế – xã hội.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước

Ngoài việc tiếp tục phòng, chống, kiểm soát tốt dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược để phát huy tiềm năng sẵn có và tạo ra động lực mới, cơ hội mới, không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế – xã hội…

Thủ tướng lưu ý, xem xét chặt chẽ các dự án có yếu tố nước ngoài tác động đến quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt việc quy hoạch phát triển…

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm theo các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án với tinh thần “không hợp thức hóa cái sai” nhưng phải tìm cơ chế, chính sách để tháo gỡ với cách tiếp cận mới, tư duy mới để xử lý các vấn đề tồn đọng, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực để phát triển…

Đồng thời, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đặc biệt là đối với những lĩnh vực có tiềm năng lớn như logistic, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biến, trung tâm tài chính, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin…

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh đến việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội cho cả vùng miền Trung – Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt là thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước; triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch…

Tháo gỡ vướng mắc mô hình chính quyền đô thị

Thủ tướng cũng giải đáp rõ về một số kiến nghị của Đà Nẵng, trong đó có các chính sách để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển casino ở một số khu du lịch, mô hình chính quyền đô thị…

Về xây dựng, ban hành Khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Đà Nẵng trong quá trình xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số.

Thủ tướng đồng ý với chủ trương xây dựng trạm cáp quang biển cập bờ thứ 2. Sau khi quy hoạch hạ tầng ngành thông tin và truyền thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND Đà Nẵng hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai tuyến cáp quang cập bờ tại TP.

Liên quan đến việc kinh doanh casino 다낭 카지노 tại dự án khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Thủ tướng cho biết, hiện nay Bộ Tài chính đang trình cấp có thẩm quyền về định hướng quản lý casino trong thời gian tới, trong đó có xem xét việc cho phép bổ sung hoạt động kinh doanh casino đối với dự án này. Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng triển khai thực hiện sau khi có kết luận của cấp có thẩm quyền.

Về tăng thêm bàn chia bài đối với dự án casino của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores, Thủ tướng lưu ý, trước mắt, UBND TP Đà Nẵng triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

Tư duy đột phá

Về đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị liên quan đến hỗ trợ thêm về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn Đà Nẵng thực hiện.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung 3 nghị định về tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Nghị định số 34/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trình Chính phủ trong quý 4 tới đây.

Trong đó, tổng kết các quy định hiện hành để nghiên cứu đề xuất sửa đổi nội dung về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.